Read Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri by Emine Işınsu Online

bir-ben-vardr-bende-benden-eri

Nevi şahsına münhasır hâl ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Niyazi Mısrî'nin ta¬savvuf geleneğindeki yerleri ve etkileri kuşkusuz çok büyük ve derindir. Her üçünün hayatını ayrı ayrı ele aldığımızda; mürşit arayışı, yol boyunca çekilen çile, riyazet gibi ortak tasavvufi özelliklere sahip olduklarını görürüz. Mum yapıp satarak nafakasını çıkaran Mısrî, odun kNevi şahsına münhasır hâl ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Niyazi Mısrî'nin ta¬savvuf geleneğindeki yerleri ve etkileri kuşkusuz çok büyük ve derindir. Her üçünün hayatını ayrı ayrı ele aldığımızda; mürşit arayışı, yol boyunca çekilen çile, riyazet gibi ortak tasavvufi özelliklere sahip olduklarını görürüz. Mum yapıp satarak nafakasını çıkaran Mısrî, odun kesip dergâha taşıyan Yunus, talebelere ders veren Hacı Bayram... Emine Işınsu, bu üç mutasavvıfın hayatını, arka plana yaşadıkları dönemin siyasi ve tarihsel yapısını yerleştirerek ayrı ayrı romanlaştırıyor. Hacı Bayram'da Hacı Bayram Veli'yi, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri'de Yunus Emre'yi, Bukağı'da Niyazi Mısrî'yi buluyoruz. Işınsu, bir romancı olarak biyografik öğeleri yeniden kurgularken, her üç mutasavvıfı da hem kanlı canlı birer insan hem de engin bir gönül, ruh olarak tasvir etmekte maharet gösteriyor. Her üç eser, elbette, birbirinden bağımsız okunabileceği gibi bütünlük arz ettiği için ortak bir bakış açısıyla da değerlendirilebilir....

Title : Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri
Author :
Rating :
ISBN : 9754373825
Format Type : Paperback
Number of Pages : 398 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri Reviews

  • Hasan Degirmenci
    2019-11-18 03:58

    Yunus Emre ile ilgili anlatılan menkıbeleri, halk efsanelerini duyduğunda "biliyoruz canım artık anlatmayın" diyenleri karşınıza oturtup kitabın ilk 30 40 sayfasını ona okumaya başlayacağınız bir kitap. Niye ilk 30 40 sayfa diyeceksiniz, siz okumaya başladıktan 35 40 sayfa sonra zaten alıp kendi okumak isteyecek. Yunus' un iç dünyasını ve tasavvufi yolculuğunu ele almış olan Emine Işınsu adeta Yunusla birlikte sizi de bu tasavvufi yolculuğa çıkarıyor. Çok bilindik Buğday mı yoksa himmet mi menkıbesiyle işler Yunus için çok farklı yerlere evrilmeye başlarken Bodur Musa' nın Tapduk Emre yolunda Yunus'a yoldaşlığı, bugün dahi var olan cennetten arsa kiralayan yobaz hoca tipinin işlenişi ve ona gerçek aşkı tattıran Nur'u, anası ve işlenen diğer bütün karakterler Yunus Emre'nin nasıl yaratılanı severim yaratandan ötürü sözüyle bir oluşunun zihnimizde tek tek işlenmiş bir resmi adeta.

  • Melekser Bayraktar
    2019-11-18 05:55

    Emine Işınsu yu ilk bu eseri ile okumaya başlamıştım.İyi ki de okumuşum dediğim inanılmaz güzel bir kitaptı.